Frequently asked questions

Over PVT- en warmtepompsystemen

Aanschaf systeem

Veel gestelde vragen over subsidies, installatie en welk systeem nodig is. 

Inpassing systeem

Veel gestelde vragen over de plaatsing van het Qsilence systeem.

Werking systeem

Veel gestelde vragen over de werking van het Qsilence systeem.

Aanschaf systeem

Voor een goede montage en werking van het Qsilence systeem is het van groot belang dat de installateur volledig is opgeleid. Wij werken dan ook uitsluitend met opgeleide en gecertificeerde installateurs. Alleen deze installateurs kunnen het systeem bij ons kopen. 

Uiteraard kan je installateur contact met ons opnemen als er interesse is om het Qsilence opleidingstraject te volgen. Wel zien we in de markt veel samenwerking. Je eigen installateur doet al het binnenwerk aan het afgiftesysteem en huurt een Qsilence partner in voor de levering en plaatsing van de Qpanel PVT panelen en Qube.

Landelijk is er een subsidie regeling voor bestaande woningen, de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing). Hier kun je, als je aan alle voorwaarden voldoet en de subsidiepot nog gevuld is, een subsidie van € 4.200,- krijgen in 2023. Deze subsidie kun je online aanvragen bij het RVO loket, en vraag je aan na montage en levering systeem (je dient de subsidie dus voor te schieten).

Bij een cascade in bestaande bouw kun je 2 keer bovenstaande subsidie aanvragen.

Zakelijke klanten dienen de ISDE aan te vragen voor opdrachtverstrekking aan de installateur.

Let op: ISDE geldt enkel voor bestaande woningen waarvan de bouwvergunning afgegeven is voor 30 Juni 2018.

Je mag een aanzienlijk deel van de BTW aftrekken. Het gaat dan over de panelen, de montage, de hulpmaterialen dakzijdig, en de omvormer PV panelen. Let op dat hier best een aantal spelregels omheen zijn, laat je dus goed voorlichten. Vind je het lastig om dit alles te regelen, dan zijn er meerdere partijen op internet die dit voor je kunnen regelen.

Dat is eigenlijk alleen te bepalen met een warmteverliesberekening welke werkt met Vabi of Unic. Daarmee kan de installateur bepalen welk vermogen nodig is. Zo kan hij bijvoorbeeld, het benodigde vermogen van de badkamer weglaten als je hier een elektrische radiator hebt of elektrische vloerverwarming etc.

Op basis van deze berekening met het advies van de installateur kan bepaald worden of je het redt met 1 Qbooster (maximum 6 kW), een cascade van 2 stuks of met andere aanvullende maatregelen.

De hoeveelheid PVT panelen hangt af van de warmtevraag in de woning. Deze bereken je met een zogenaamde warmteverlies berekening.


2 rekenvoorbeelden:

Benodigd vermogen woning, 6 kW, is dus = 10 PVT panelen.

Benodigd vermogen woning, 3,2 kW, is dus = 6 PVT panelen.

In verband met comfortabel tapwater maken, gaan we liever niet onder de 8 PVT panelen, ook al is je benodigd vermogen woning 3 kW.

Wij leveren alleen het 370 WP paneel. Wij produceren geen andere panelen. 

De Qbooster die wij leveren is inderdaad tot maximaal 6 kW verwarmingsvermogen. Wel kunnen we eventueel 2 stuks in cascade plaatsen, waardoor we tot maximaal 12 kW kunnen. 

Grotere warmtepompen zijn mogelijk, echter dat is niet onze standaard, en zal lopen via ons bedrijf Next Source.

Hoe groot tapwatervat moet ik kiezen?

Dit hangt erg af van je persoonlijke omstandigheden en het gelijktijdig douchen. Zal een deel van het gezin in de ochtend douchen en een deel in de avond, dan kun je met een kleiner vat uit komen dan dat iedereen gelijktijdig gaat douchen. Ook het type douche is van belang. Een regendouche zorgt ervoor dat het vat zeer snel leeg is.

Bedenk wel hoe groter het vat, hoe langer het duurt dat deze warm is, met als neveneffect een tijd niet verwarmen of koelen. Daarnaast geeft een grotere tapwater voorraad mee energie verbruik door het stilstandverlies.

Als vuistregel is handig aan te houden: Per persoon 45 liter, bad extra 80 liter.

Voorbeeld: 4 personen in huis zonder bad = 4*45 = 180 liter, kan dus met een Qstore 200.

Inpassing systeem in woning/pand

Je bestaande panelen kunnen altijd op een ander dakvlak geplaatst worden als het dakvlak waar ze nu liggen nodig is voor het PVT systeem. Het is niet mogelijk om de bron (het T-deel) te plaatsen achter uw bestaande PV-panelen.

Indak is met PVT niet mogelijk.

De Qpanels moeten altijd kunnen werken. Ook als het vriest, en de zon niet aanwezig is. Hiervoor is vooral omgevingstemperatuur nodig met wind.

Het is zeker mogelijk om te werken met een zone-regeling. De Qbooster is voorzien van een aan-uit vrijgave contact en daarmee kun je vanuit een zone-regeling de Qbooster vrijgegeven. De Qbooster zal dan gaan regelen op zijn eigen berekende setpoint.

Momenteel is er ervaring metl: Honeywell Evohome, Danfoss Icon en Plugwise.

Wel is van belang dat er voldoende systeeminhoud is om pendelen van de warmtepomp tegen te gaan. Los dat op met een CV-buffervat, of laat bijvoorbeeld de groepen in de woonkamer altijd meelopen.

De Qbooster is voorzien van een aparte vrijgave voor koelen en verwarmen, hou daar dus wel rekening mee met de opzet van het zone systeem.

Daar zijn zeker mogelijkheden voor, uiteraard is wel van belang of je voldoende oppervlakte op het dak hebt.

Er zijn 2 mogelijkheden voor aansluiten op de warmtepomp.

1.    De gehele zonneboiler installatie blijft bestaan en wordt aangesloten op de nieuw te plaatsen Qstore. Warm water uit de zonneboiler loopt over in de Qstore en als dat niet voldoende is, zal de warmtepomp aanvullend het tapwater verwarmen.

2.    Het zonneboiler vat wordt verwijderd, en er wordt een tapwatervat geplaatst, welke geschikt is voor de warmtepomp en tevens een zonneboiler inpassing heeft. Voordeel is dat je maar 1 boilervat hebt staan, nadeel is wel dat dit een iets lager rendement heeft.

Het is niet mogelijk om een open-therm thermostaat aan te sluiten op de Qbooster. Dat kan wel met een aan-uit thermostaat. Hiervoor wordt zelfde ingang gebruikt als bij de zone-regeling. Zie ook uitleg van zone-regeling.

Dat is zeker mogelijk, daar hebben we een speciale optionele kit voor die in de Qbooster geplaatst kan worden.

Kanttekening hierbij is wel dat wij niet, net als de gangbare Hybride oplossingen, werken met een hoog gestookte ketel. Om de Qbooster goed te laten functioneren, is het nodig dat gehele woning geschikt is voor het 35-30 °C temperatuur traject. De ketel wordt dan ook afgesteld op maximum 35 °C. Wij spreken dan ook over een gas-bijstook module, de Qback-up. Omdat dit tegen onze duurzame principes ingaat, zullen wij gebruik hiervan echter afraden.

De Qbooster die wij regelen is inderdaad tot maximaal 6 kW verwarmingsvermogen. Wel kunnen we eventueel 2 stuks in cascade plaatsen, waardoor we tot maximaal 12 kW kunnen. 

Grotere warmtepompen zijn mogelijk, echter dat is niet onze standaard, en zal lopen via ons bedrijf Next Source.

De bron van de warmtepomp maakt geen geluid. Er stroomt enkel vloeistof door de PVT panelen en dat is niet hoorbaar.

Binnen staat de Qbooster en ondanks dat deze goed geïsoleerd is, zal deze wat licht geluid maken. Dit hangt erg af van hoe hard hij moet werken (een koelkast of een CV-ketel hoor je ook licht). Een goed ingeregelde installatie die in evenwicht is, zal vaak in nominaal bedrijf draaien. Volgens de certificering is dat 40,5 dB.

Er zijn in de software wat slimmigheden die zorg dragen dat in de nacht met minder vermogen gewerkt wordt, zodat bij een stil huis geluid niet te hoog wordt.

De ervaring van geluid is wel erg persoonlijk, en hangt ook af van de leefomgeving en bouw woning. Een warmtepomp die niet in een kast of kamer zit, vlak bij een slaapgelegenheid of in een woning waar overdag het erg stil is, zal eerder als geluid makend ervaren worden, dan in een woning met jonge kinderen en muziek aan.

Voorkom plaatsing op een houten vloer. Dat is een klankkast en zal de trilling versterken. In die gevallen hebben we een beugelset voor aan de wand waar de Qbooster op geplaatst kan worden.

Het is van belang dat de afstand tussen de Qbooster en de panelen niet te lang is. We gaan uit van maximaal 15 meter enkele reis, maar liever korter. Dat omdat we anders te weinig flow hebben door de panelen, waardoor het rendement van de warmtepomp minder zal worden.

Het thermische deel van de PVT panelen, de bron van de warmtepomp, zal ook goed werken als de plaatsing niet optimaal is richting de zon, omdat we 70% energie per jaar uit wind en omgeving. Echter voor de opbrengst van het PV-deel is de zon zeer belangrijk.

We adviseren dan ook om zo veel als mogelijk in zuid of zuid-oost te monteren en als dat niet kan, gebruik dan oost-west. Oost-west is ook gunstig in verband met het stapsgewijs verdwijnen van de saldering over enkele jaren.

De panelen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden, met zowel de aansluitingen aan onderzijde of bovenzijde, net wat op het dak uitkomt.

Het is niet aan te bevelen om bestaande radiatoren te hergebruiken. Deze zijn niet geschikt voor het temperatuurtraject van 35,0 °C – 30.0 °C. Bij 35 °C aanvoer temperatuur blijft er nauwelijks 20% verwarmingsvermogen over dat de radiator kan leveren. Daarnaast zal de werking van de warmtepomp sterk negatief beïnvloed worden door te warm terug leveren van de retourtemperatuur.

Het is zelfs mogelijk dat radiatoren op de bovenverdieping de oorzaak zijn dat bij kou de vloerverwarming beneden niet meer werkt.

Ons advies is dan ook, vervang deze door ventilator convectoren in veel gebruikte ruimten, en in sporadisch gebruikte ruimten door elektrische radiatoren. Als voorbeeld voor ventilator convectoren kunnen wij de Jaga Hybrid of de Radson Ulow-E2 aanbevelen.

Dit heeft te maken met de opzet van de warmtepomp, maar ook met de hoogst haalbare rendementen. Daarnaast willen we voorkomen dat het PVT systeem niet te vaak onderuit getrokken wordt met extra elektrische bijstook als gevolg.

Ook zal hoog stoken als gevolg hebben dat de compressor, continu op een hoge temperatuur zal werken, met een kortere levensduur van de warmtepomp als gevolg.

Waarom moet ik waterzijdig inregelen?

Het is van groot belang om waterzijdig in te regelen. Op deze manier zorgt de installateur ervoor dat bij de verschillende vragen in de woning, iedere kamer netjes zijn benodigde energie krijgt. Dit is beter voor comfort, maar ook beter voor het energiegebruik.

Waterzijdig inregelen na plaatsen van een warmtepomp, of veranderen van het afgifte systeem is een wettelijke verplichting sinds 2021.

Werking van het systeem

PVT is de afkorting van PhotoVoltaïsch Thermisch en betekent dat het paneel zowel stroom als warmte opwekt. De stroom wordt bij de meeste types net als bij een standaard PV-paneel aan de voorkant met cellen opgewekt. Aan de achterkant wordt warmte opgewekt door een warmtewisselaar (ook wel collector genoemd).

Het Qpanel is een niet geïsoleerd PVT paneel die fungeert, en er uit ziet als een 'normaal' PV paneel, voor het opwekken van stroom maar via de achterkant energie uit de buitenlucht en zonlicht onttrekt. Deze energie in de vorm van warmte is de bron voor een warmtepomp. De warmtepomp maakt van deze brontemperaturen bruikbare temperaturen om de woning te kunnen verwarmen en douchewater te maken. De Qpanel PVT panelen zijn de stille bron voor de PVT warmtepomp. 

 De afmetingen van het paneel zijn:  1755 x 1038 x 35 mm (hxbxd).

Gewicht leeg: 33,7 kg

Gewicht gevuld: 34,7 kg

Het Qpanel kan op nagenoeg elk schuin dak of platdak worden geïnstalleerd als het juiste montagemateriaal wordt gebruikt. De lucht moet vrij onder alle Qpanels door kunnen stromen. Let op: Qpanels kunnen niet indak worden geplaatst.

Het Qpanel kan op het meest voorkomende montagemateriaal voor PV panelen worden gebruikt mits wordt voldaan aan de juiste constructievoorwaarden. Het Qpanel is zwaarder dan standaard PV panelen, laat bij twijfel altijd een constructieberekening maken. Wij adviseren het montagemateriaal van SolarConstruct te gebruiken en voor de selectie de 'hoge windbelasting' aan te houden.

Uiteraard moet er ook voldoende ruimte op het dak aanwezig zijn. Voor een all-electric uitvoerig zijn er 2 Qpanel panelen benodigd per kW uitgaand warmtepomp vermogen, dit betekent dat er voor rijwoningen gemiddeld 10 panelen benodigd zijn en voor 2 onder 1 kap woningen 12 panelen. Het benodigde vermogen is afhankelijk van de warmtevraag van de woning. Deze warmtevraag hangt af van o.a. het bouwjaar, inhoud, isolatiewaarde enz. Laat voor de juiste selectie altijd een warmteverliesberekening maken.

Het Qpanel is universeel toepasbaar voor verticale en horizontale plaatsing.

Obstakels op het dak.

Indien er éën of meerdere obstakels op het dak staan zoals een dakkapel, dakramen, schoorstenen enz. kunnen de panelen afhankelijk van de beschikbare ruimte om het obstakel worden gelegd. Laat de installateur altijd een (online) legplan maken zodat duidelijk wordt of er voldoende panelen kunnen worden geplaatst.

Oost-west dak

Ook bij een oost-west dak kunnen de Qpanels worden geplaatst.

Het Qpanel bestaat uit een high-end PV paneel voorzien van de nieuwste half cut cel technologie. Het paneel wekt 370 Wp (Watt piek) op wat betekent dat als er 1000 Watt zoninstraling op het paneel schijnt er 370 watt aan stroom wordt opgewekt. 1000 Watt is echter een maximale hoeveelheid instraling bij ideale omstandigheden. Als stelregel wordt er voor de jaaropbrengst in kWh aangehouden ; 370 Wp x aantal panelen x 0,95. De 0,95 is een vuistregel en mag worden aangehouden bij zuidligging en bij het gebruik van micro omvormers.

Voorbeeld: 10 panelen op het zuiden gericht

370 x 10 x 0,95 = ca. 3500 kWh per jaar. 

Het Qpanel bestaat uit een innovatieve warmtewisselaar die zorgt dat de maximale hoeveelheid energie uit de buitenlucht en zonlicht wordt onttrokken. De opwek van deze warmte is zeer afhankelijk van de verschillende weersinvloeden. Uiteraard geldt hoe meer zon, hoe meer warmte maar ook wind en regen dragen bij aan de energieopbrengst.

Over het algemeen geldt;

  • Hoe meer licht, hoe meer wind, hoe hoger de buitentemperatuur hoe hoger de warmteopbrengst.

  • Nacht, heldere hemel, windstil, lage buitentemperatuur geeft de laagste warmteopbrengst.

Bij regen is de opbrengst weliswaar lager dan met (zon) licht maar hoger dan bijvoorbeeld alleen bewolking. Ook de energie uit regen over de panelen wordt namelijk onttrokken door het paneel.

Er geldt; voor elke kW uitgaand vermogen van de warmtepomp zijn 2 Qpanel panelen benodigd.

De Qpanel is voor de prestaties getest volgens de ISO9806:2017 norm bij KIWA Cermet.

Elk type micro of string omvormer kan worden toegepast, mits passend bij type zonnecel. De installateur kan diverse type en merken aanbieden.

Feitelijk werkt het systeem hetzelfde als een warmtepomp met een in de bodem geboorde bron. Grote verschil is dat de bron niet in de grond zit, maar achter het PV paneel.

Vanaf de warmtepomp loopt er een vloeistof (Qfluid) naar het dak, door de warmtewisselaars die achter de PVT panelen zitten en weer terug naar de warmtepomp.

De Qfluid zal afhankelijk van wind, zon en buitentemperatuur van temperatuur veranderen, en op basis van dit temperatuur verschil kan de warmtepomp werken. De warmtepomp zal met deze bron, verwarmen, koelen en tapwater maken.

Jazeker, het systeem werkt altijd, ongeacht de tijd op de dag en het jaargetijde. Ook als het vriest is er nog steeds warmte in de lucht die wij met ons systeem kunnen oogsten en gebruiken.

Een PVT systeem werkt 24/7, ongeacht het seizoen. Als er zon staat, zal het PVT systeem een beter rendement draaien dan in het donker, maar het blijft wel werken. De bron die achter de PV panelen gemonteerd is, zal veel energie halen uit omgevingslucht en wind, hoofdzakelijk eigenlijk. Dat houdt in dat als het vriest, er gewoon nog energie uit de lucht geoogst zal worden, waarop de warmtepomp kan werken.

Wel kunnen er omstandigheden zijn, zoals zeer koud, geen wind en geen zon, waarbij we tijdelijk onvoldoende warmte kunnen halen van het dak. In dat geval zal het interne elektrische verwarmingselement het tijdelijk overnemen. Het extra extra verbruik, halen we makkelijk in zodra er een beetje zon aanwezig is. De software is zo intelligent dat dit minimaal zal gebeuren. Normaliter met een goed uitgelegd afgiftesysteem, is dat in het Nederlandse klimaat enkele uren per jaar.

Tenslotte gaat het maar om tussen de 30 a 40 uren per jaar dat de temperatuur -6 °C of lager is,

Zeker, de huidige generatie Qboosters, zijn allen al geschikt voor koelen, mits de juiste software hier op geplaatst is.

In het geval van koelen, wordt de werkingsrichting van de Qbooster omgedraaid. Om te koelen, zullen we dus warmte afvoeren via de Qpanels (PVT) op het dak.

Uiteraard zullen bij koelen de PVT panelen warmer zijn, dan bij stand-by of tapwater maken. De stroomopbrengst van de panelen zal dan ook enkele procenten lager zijn tijdens koelbedrijf.

Er zijn meerdere mogelijkheden hieronder beschreven:

In huis:

1.       Via de Qtouch, die normaliter in de woonkamer is geplaatst, of naast de warmtepomp.

2.       Via HTML webserver die in de Qtouch zit. Als je in zelfde netwerk aanwezig bent, kun je comfortabel vanaf de bank de thermostaat bedienen via je telefoon of tablet. Je ziet exact de zelfde bediening als op de Qtouch op het scherm.

Buiten huis

Je krijgt van ons een gebruikerstoegang tot het M-Tec (Keba) online portal.

Met behulp van deze tool kun je met je telefoon of tablet buitenshuis verbinding maken met je Qsilence systeem.

Wij maken een autorisatie voor je aan, welke aan zeer strenge veiligheidseisen voldoet.

Zo is de M-TEC remote maintenance gecertificeerd volgens de IEC62443-normen, hetgeen een unicum is in de warmtepompwereld. Deze oplossing continu gecontroleerd door een externe beveiligingsbedrijf om de hoogste wereldwijde beveiligingsnormen te waarborgen.

Dat is niet te vermijden en is normaal. De warmtepomp en de PVT panelen zijn zo uitgelegd dat bij normaal bedrijf over het jaar gemeten, geleverde elektrische energie van de PVT panelen gelijk is aan het verbruik van de warmtepomp. Het verbruik warmtepomp is in de winter hoger dan de PVT panelen kunnen opleveren op dat moment. In onderstaande grafiek is aangegeven hoe bij benadering het verbruik van de warmtepomp is per maand, en wat in die maand het de te verwachte opbrengst is van het PV-deel van de PVT panelen. (In voorbeeld is een 4 kW woning gebruikt.)Wat moet ik doen als mijn panelen bevroren zijn?

Feitelijk niets. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de panelen aanvriezen. De bronvloeistof Qfluid is dan niet bevroren, en het systeem zal gewoon werken. Alleen zal de opbrengst wat lager zijn, waardoor wellicht het interne elektrische element even bij zal springen.

Heb je nog andere vragen over PVT- en warmtepompsystemen?