Qsilence in BENG

Hoe scoort het Qsilence PVT warmtepompsysteem in BENG?

Bijna Energie Neutraal Gebouw

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is de nieuwe norm voor de berekening van de energieprestatie voor de nieuwbouw.Drie BENG indicato​ren

BENG kent 3 indicatoren. De eisen die daaraan worden gesteld, zijn in het Bouwbesluit vastgelegd. Een gebouw (als geheel) moet tegelijkertijd aan alle eisen voldoen. Een onvoldoende op één eis kan dus niet worden gecompenseerd met ruime voldoende op een andere eis.

BENG 1

Energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. 

BENG 2

Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Let op: voor netstroom wordt het rendement van elektriciteitsproductie verrekend.

 BENG 3

Aandeel hernieuwbare energie: het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. 

Extra eis, de TO-juli

Dit is het aantal dagen in juli dat het in de woning warmer dan 25 °C mag zijn.
TO-juli is een indicator die samen met het nieuwe stelsel voor de energieprestatie van gebouwen wordt ingevoerd. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. 

Qsilence PVT warmtepompsystemen scoren goed in de BENG. Ook vanwege de standaard mogelijkheid om actief te koelen. Dit is nodig om de temperatuuroverschrijding in juli (TO-juli) te voorkomen. 

Warmteverlies op basis van BENG

Wil je voor nieuwbouw projecten het warmteverlies laten berekenen om te toetsen welke Qsilence configuratie kan worden ingepast, stuur hiervoor de BENG berekening naar ons toe via sales@qsilence.com.
In Uniec3 is het Qsilence PVT ook direct te selecteren. De verklaring is ook te downloaden vanaf de BCRG website. 

Meer weten over de werking en inpassing? Bekijk onze FAQ